DIABETACURE lower sugar herbal supplements

  • $13.00
    Unit price per 


Herbal supplements for diabetes, to lower glucose sugar in the blood that affects the heart, eyes and kidneys. 60 capsules. Take 1-2 capsules 30 minutes before meal. 2 times a day. 

Thảo dược bổ sung cho bệnh tiểu đường, để giảm lượng đường trong máu ảnh hưởng đến tim, mắt và thận. 60 viên nang. Uống 1-2 viên trước bữa ăn 30 phút. 2 lần một ngày.

Suplementos a base de hierbas para la diabetes, para reducir la glucosa en sangre que afecta el corazón, los ojos y los riñones. 60 cápsulas. Tomar 1-2 cápsulas 30 minutos antes de las comidas. 2 veces al día.

糖尿病的草药补品,可降低血液中影响心脏,眼睛和肾脏的葡萄糖。 60粒饭前30分钟服用1-2粒胶囊。每天2次。