Real Man supplements

  • $30.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


REAL MAN libido supplements is to support man with low libido, sexual desires, or erection issues.  To maintain and support an erection during sexual activities.  Take 1 pill 10-15 minutes before encounter (chewing tablet and swallow with water will cause a faster effect).  Disclaimer:  Do not take this supplement if you have a heart condition before speaking with your physician. 

Thực phẩm chức năng tăng ham muốn tình dục REAL MAN là để hỗ trợ người đàn ông có ham muốn tình dục thấp, ham muốn tình dục hoặc các vấn đề cương cứng. Để duy trì và hỗ trợ sự cương cứng trong các hoạt động tình dục. Uống 1 viên trước khi gặp phải 10-15 phút (nhai viên và nuốt với nước sẽ có tác dụng nhanh hơn).. Khước từ trách nhiệm: Không dùng chất bổ sung này nếu bạn có bệnh tim trước khi nói chuyện với bác sĩ của bạn.

REAL MAN 性欲补充剂用于支持性欲低下、性欲低或勃起问题的男性。在性活动期间维持和支持勃起。在遭遇前 10-15 分钟服用 1 粒 (咀嚼后用水吞服会更快见效).。免责声明:如果您有心脏病,请在与您的医生交谈之前不要服用此补充剂。

Los suplementos de libido REAL MAN son para ayudar al hombre con baja libido, deseos sexuales o problemas de erección. Para mantener y apoyar una erección durante las actividades sexuales. Tome 1 pastilla 10-15 minutos antes del encuentro (masticar la pastilla y tragarla con agua producirá un efecto más rápido).. Descargo de responsabilidad: no tome este suplemento si tiene una afección cardíaca antes de hablar con su médico.

Ko nga taapiri libido MAN TINO ko te tautoko i te tangata whai libido iti, nga hiahia taatai, nga take whakatika ranei. Hei pupuri me te tautoko i te hanganga i nga wa o te mahi taangata. Tangohia te 1 pire 10-15 meneti i mua i te whakatutukitanga (ko te papa ngaungau me te horomia me te wai ka tere ake te painga).. Whakakahoretanga: Kaua e tango i tenei taapiringa mena he mate to ngakau i mua i te korero ki to taakuta.